Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

LICEUM / TECHNIKUM

Sprawdziany, które tu publikujemy są stworzone na podstawie programu nauczania zaproponowanego przez wydawnictwo Oficyna Edukacyjna. Wybierz klasę, a następnie sprawdzian, który Cię interesuje. Przejdziesz wówczas do strony zawierającej ten test w formacie PDF i odpowiedzi do niego. Dopisek PP oznacza, że jest on na poziomie podstawowym, a PR – na poziomie rozszerzonym. Wszystkie testy publikujemy to na licencji Creative Commons 4.0 BY-SA-NC.

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4