Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Sprawdzian: Wprowadzenie do matematyki (PP)

Sprawdzian z działu Wprowadzenie do matematyki (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

  • Zdanie i jego zaprzeczenie,
  • Koniunkcja, alternatywa, implikacja i równoważność zdań,
  • Prawa logiczne. Prawa De Morgana,
  • Zbiory i działania na zbiorach,
  • Rozwiązywanie prostych równań i nierówności,
  • Przedziały liczbowe,
  • Zdania z kwantyfikatorem.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu