Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

O stronie

Na tej stronie publikujemy zbiór sprawdzianów i kartkówek z matematyki, które powstały na przestrzeni lat nauczania. Są one podzielone na trzy główne grupy: dla szkoły podstawowej 4-6, szkoły podstawowej 7-8 oraz liceum/technikum. Testy publikowane w szkole podstawowej i gimnazjum są zgodne z działami podręczników z wydawnictwa Operon. Prace klasowe na poziomie liceum/technikum są adekwatne do działów prezentowanych w podręcznikach wydawnictwa Oficyna Edukacyjna.

Przemysław Szlagor, Piotr Szlagor