Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Stereometria (Geometria przestrzenna) (PP)

Sprawdzian z działu Stereometria (Geometria przestrzenna) (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

 • Proste i płaszczyzny w przestrzeni,
 • Rzut równoległy. Rysowanie figur płaskich w rzucie równoległym.
 • Prostopadłość prostych i płaszczyzn w przestrzeni.
 • Twierdzenie o trzech prostych.
 • Kąt dwuścienny.
 • Graniastosłupy.
 • Ostrosłupy.
 • Bryły obrotowe.
 • Siatki wielościanów.
 • Objętości brył obrotowych i wielościanów
 • Przekroje wybranych wielościanów.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu