Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Trygonometria (PR)

Sprawdzian z działu Trygonometria (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

  • stopnie i radiany,
  • wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta,
  • przekształcanie wykresów funkcji trygonometrycznych,
  • wzory redukcyjne,
  • tożsamości trygonometryczne,
  • równania trygonometryczne,
  • nierówności trygonometryczne,
  • funkcje trygonometryczne sumy i różnicy,
  • sumy i różnice funkcji trygonometrycznych.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu