Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Kombinatoryka i prawdopodobieństwo (PP)

Sprawdzian z działu Kombinatoryka i Rachunek prawdopodobieństwa (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

  • Reguła mnożenia,
  • Reguła dodawania,
  • Doświadczenia losowe,
  • Prawdopodobieństwo klasyczne.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu