Na tej stronie publikujemy zbiór sprawdzianów z matematyki, które powstały na przestrzeni lat nauczania. Są one podzielone na trzy główne grupy: dla szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum/technikum. Testy publikowane w szkole podstawowej i gimnazjum są zgodne z działami podręczników z wydawnictwa Operon. Prace klasowe na poziomie liceum/technikum są adekwatne do działów prezentowanych w podręcznikach wydawnictwa Oficyna Edukacyjna.

Przemysław Szlagor, Piotr Szlagor