Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Wielomiany (PR)

Sprawdzian z działu Wielomiany (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

  • pojęcie wielomianu,
  • działania na wielomianach,
  • dzielenie wielomianów,
  • rozkładanie wielomianów na czynniki,
  • twierdzenie Bezouta,
  • pierwiastki wielokrotne,
  • równania wielomianowe,
  • nierówności wielomianowe,
  • funkcje wielomianowe.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu