Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Geometria – pojęcia wstępne (PP)

Sprawdzian z działu Wyrażenia algebraiczne (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

  • proste, odcinki, kąty, figury wypukłe i figury ograniczone,
  • łamane, wielokąty i wielokąty foremne,
  • proste prostopadłe i równoległe,
  • odległość punktu od prostej,
  • symetralna odcinka,
  • dwusieczna kąta,
  • suma kątów w wielokącie,
  • twierdzenie Talesa,
  • okrąg i koło,
  • kąty w kole.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu