Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Geometria płaska – trójkąty (PP)

Sprawdzian z działu Geometria płaska – trójkąty (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

 • podział trójkątów,
 • nierówność trójkąta,
 • suma miar kątów w trójkącie,
 • twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa,
 • wysokości w trójkącie,
 • środkowe w trójkącie,
 • symetralne boków,
 • dwusieczne kątów,
 • okrąg wpisany w trójkąt,
 • okrąg opisany na trójkącie,
 • przystawanie trójkątów,
 • podobieństwo trójkątów.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu