Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Ciągi (PP)

Sprawdzian z działu Ciągi (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

  • określenie ciągu,
  • monotoniczność ciągu,
  • ciąg arytmetyczny,
  • suma n wyrazów ciągu arytmetycznego,
  • ciąg geometryczny,
  • suma n wyrazów ciągu geometrycznego,
  • procent składany i lokaty pieniężne.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu