Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Wielomiany (PP)

Sprawdzian z działu Wielomiany (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

  • pojęcie wielomianu,
  • działania na wielomianach,
  • rozkładanie wielomianów na czynniki,
  • równania wielomianowe,

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu