Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Sprawdzian: Wyrażenia algebraiczne (PP)

Sprawdzian z działu Wyrażenia algebraiczne (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

  • potęga o wykładniku naturalnym, całkowitym, wymiernym i rzeczywistym,
  • pierwiastek arytmetyczny,
  • działania na wyrażeniach algebraicznych,
  • wzory skróconego mnożenia,
  • logarytmy i działania na logarytmach,
  • przekształcanie wzorów,
  • średnie.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu