Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Funkcja kwadratowa (PP)

Sprawdzian z działu Funkcja kwadratowa (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

  • własności funkcji kwadratowej,
  • postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej,
  • miejsca zerowe funkcji kwadratowej,
  • największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym,
  • zadania optymalizacyjne,
  • równania kwadratowe,
  • nierówności kwadratowe.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu