Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Trygonometria (PP)

Sprawdzian z działu Trygonometria (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

  • określenie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa w trójkącie prostokątnym,
  • wartości sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa dla kątów 30 stopni, 45 stopni i 60 stopni,
  • kąt skierowany,
  • sinus, cosinus, tangens i cotangens dowolnego kąta,
  • podstawowe tożsamości trygonometryczne,
  • wzory redukcyjne.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu