Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Ułamki algebraiczne. Funkcja wymierna (PP)

Sprawdzian z działu Ułamki algebraiczne. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne. (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

  • ułamek algebraiczny,
  • skracanie i rozszerzanie ułamków algebraicznych,
  • działania na ułamkach algebraicznych,
  • proste równania wymierne,
  • wykres funkcji y = a/x,
  • proporcjonalność odwrotna.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu