Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Sprawdzian: Działania w zbiorach liczbowych (PP)

Sprawdzian z działu Działanie w zbiorach liczbowych (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

  • liczby pierwsze i złożone,
  • NWD i NWW,
  • podzielność liczb,
  • zbiór liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych i rzeczywistych,
  • rozwiązywanie równań i nierówności,
  • procenty i punkty procentowe,
  • wartość bezwzględna,
  • proste równania i nierówności z wartością bezwzględną,
  • przybliżanie,
  • błąd względny i bezwzględny.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu