Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Geometria płaska – czworokąty (PP)

Sprawdzian z działu Geometria płaska – czworokąty (na podstawie zbioru zadań z wydawnictwa Oficyna Edukacyjna). Obejmuje treści takie jak:

  • podział czworokątów,
  • własności czworokątów,
  • podobieństwo figur.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu