Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Ułamki dziesiętne (Kl. 5)

Sprawdzian z Ułamków zwykłych i ułamków dziesiętnych (na podstawie podręcznika z wydawnictwa Operon). Obejmuje treści takie jak:

  • zapisywanie i odczytywanie ułamków zwykłych,
  • porównywanie ułamków zwykłych,
  • zamiana jednostek długości i masy,
  • działania na ułamkach dziesiętnych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie),
  • procenty a ułamki,
  • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu