Sprawdziany i kartkówki z matematyki dla różnych poziomów edukacyjnych

Figury geometryczne (Kl. 4)

Sprawdzian z Figur geometrycznych (na podstawie podręcznika z wydawnictwa Operon). Obejmuje treści takie jak:

  • podstawowe pojęcia geometrii,
  • odcinek i łamana,
  • długość odcinka i łamanej,
  • koła i okręgi,
  • kąty i ich rodzaje,
  • mierzenie i rysowanie kątów,
  • wzajemne położenie prostych i odcinków,
  • prostokąty i kwadraty,
  • obwód prostokąta,
  • powiększanie i pomniejszanie figur.

Pobierz sprawdzian

Pobierz odpowiedzi do sprawdzianu