Klasa 4 SP

1. Liczby naturalne

Tytuł Opis
Liczby i cyfry 10-minut, zapisywanie liczb za pomocą cyfr, zadania zamknięte. 2 grupy.
Dodawanie i odejmowanie 10 minut, dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych, zadanie tekstowe. 2 grupy.
Mnożenie liczb 10 minut, mnożenie liczb, zadania tekstowe. 2 grupy.
Dzielenie liczb 15-minut, dzielenie liczb z resztą, zadania tekstowe. 2 grupy.
Mnożenie i dzielenie 10 minut, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych, zadania tekstowe. 2 grupy.
Dzielenie z resztą 10 minut, dzielenie z resztą, zadanie tekstowe. 1 grupa.
Dzielenie z resztą 2 10 minut, dzielenie z resztą, porównanie różnicowe i ilorazowe. 1 grupa.
Kalendarz i czas 15 minut, zamiana czasu, odczytywanie dat, zapisywanie wieków, zadanie dodatkowe. 1 grupa.
Potęgi i kolejność działań 10 minut, obliczanie potęg liczb, kolejność działań. 2 grupy.
Działania na liczbach Budowanie liczb, kolejność działań, działania pisemne, zadania tekstowe. 1 grupa.
Liczby naturalne 1 Działania na liczbach naturalnych, liczby rzymskie, budowanie liczb, kolejność działań, zadania tekstowe, zadania zamknięte. 2 grupy.
Liczby naturalne 2 Działania na liczbach naturalnych, liczby rzymskie, potęgowanie, kolejność działań, zadania tekstowe. 1 grupa.
Liczby naturalne i jednostki Działania na liczbach naturalnych, budowanie liczb, zamiana jednostek, liczby rzymskie, zadania zamknięte, zadania tekstowe. 1 grupa.

2. Działania pisemne

Tytuł Opis
Dodawanie i odejmowanie 15 minut, dodawanie odejmowanie sposobem pisemnym, zadanie tekstowe. 2 grupy.
Mnożenie i dzielenie 15 minut, mnożenie i dzielenie sposobem pisemnym, zadania tekstowe. 1 grupa.
Działania pisemne 1 Działania pisemne i zadania tekstowe. 1 grupa.
Działania pisemne 2 Działania pisemne i zadania tekstowe. 1 grupa.
Działania pisemne 3 Działania pisemne i zadania tekstowe. 1 grupa.

3. Podzielność liczb naturalnych

Tytuł Opis
Cechy podzielności 15 minut, cechy podzielności liczb naturalnych. 2 grupy.
Podzielność i liczby pierwsze Wielokrotności, dzielniki, liczby pierwsze, cechy podzielności. 2 grupy.

4. Figury geometryczne

Tytuł Opis
Kąty i łamana 10 minut, rysowanie i mierzenie kątów, łamana. 2 grupy.
Wielokąty 15 minut, kąty i wielokąty. 1 grupa.
Obwód, koło, skala 15 minut, obwód prostokąta, rysowanie kół, skala. 1 grupa.
Obwód prostokąta 15 minut, zadania tekstowe na obliczanie obwodu prostokąta. 1 grupa.
Rysowanie i mierzenie kątów 10 minut, rysowanie i mierzenie kątów z użyciem kątomierza. 1 grupa.
Figury geometryczne 1 Podstawowe własności figur, mierzenie i rysowanie kątów. 1 grupa.
Figury geometryczne 2 Rysowanie i mierzenie odcinków, kątów i obwodów, zadania zamknięte. 1 grupa.
Figury geometryczne 3 Podstawowe własności figur, zamiana jednostek, zadania zamknięte. 2 grupy.

5. Ułamki zwykłe

Tytuł Opis
Ułamki niewłaściwe i liczby mieszane 10 minut, rysowanie ułamków, zamiana ułamków niewłaściwych i liczb mieszanych. 1 grupa.
Skracanie i rozszerzanie 10 minut, skracanie i rozszerzanie ułamków. 2 grupy.
Dodawanie i odejmowanie 15 minut, dodawanie i odejmowanie ułamków o wspólnym mianowniku. 1 grupa.
Ułamki zwykłe 1 Własności ułamków, dodawanie i odejmowanie, rozszerzanie, skracanie, ułamki niewłaściwe, liczby mieszane, zadania zamknięte. 2 grupy.
Ułamki zwykłe 2 Sprawdzian z obliczeń na ułamkach zwykłych. 1 grupa.

6. Ułamki dziesiętne

Tytuł Opis
Dodawanie i odejmowanie 15 minut, dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych, zadania tekstowe. 1 grupa.
Zapisywanie i zamiana 10 minut, zapisywanie ułamków dziesiętnych, zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. 1 grupa.
Ułamki dziesiętne Sprawdzian obliczeniowy na ułamkach dziesiętnych. 1 grupa.

7. Pole prostokąta

Tytuł Opis
Pole prostokąta 15 minut, obliczanie pola prostokąta. 1 grupa.
Pole prostokąta 1 Obliczenia pola prostokąta, zamiana jednostek, zadania zamknięte. 1 grupa.
Pole prostokąta 2 Obliczenia pola prostokąta, zamiana jednostek, zadania zamknięte. 1 grupa.
Pole prostokąta 3 Obliczenia pola prostokąta, zamiana jednostek, zadania zamknięte. 1 grupa.